Halutessanne lisää lukutilaa vetäkää hiirellä kehyksen yläreunasta ylöspäin

Alapihan maatila sijaitsee Pohjois-Savossa Sonkajärven kunnassa ja Sälevän kylässä. Tosin nykyisin paikkakunnalla kylä tunnetaan paremmin nimellä Pohjoismäki. Ja tilamme kuuluukin pohjoismäenkylätoimikunnan alueeseen. Kylän historiasta kiinnostuneille löytyy tietoa Koirakosken ja Pohjoismäen yhteisestä kyläkirjasta Närelenkki.

 Tilan pinta-ala on 180 hehtaaria josta peltoa 18, metsää 160 ja loput sitten onkin tonttia ja joutomaata. Lisäksi vuokrattua peltoa on 15,50 hehtaaria. Pellot ovat kokonaan nurmiviljelyksessä ja nurmet uudistetaan suoraan nurmesta nurmeen. Nurmen uudistamisessa pyritään kustannustehokkuuteen ja esim. suorakylvöä on kokeiltu. Ongelmia aiheuttaa lietteen sijoittaminen, joten tulevaisuudessa siirrytään kevennettyyn muokkaukseen. Kasvavat nurmet lannoitetaan kotimaisen lannoitevalmistajan tuotteilla ja lietelannalla, joka sijoitetaan kasvustoon Livakan letkulevittimellä. Sato korjataan pääasiassa noukinvaunulla  säilörehuksi. Syyssyöttöön teetämme vuosittain urakoitsijalla jonkin verran paalirehua. Kuivaa heinää valmistamme 2-3 ha alalta lähinnä vasikoille ja terveysrehuksi lehmille. Tilamme naudat laiduntavat kesäisin ja saavat nauttia ulkoilusta ja vihreästä nurmesta. Rehun tuotannossa tavoitteena on tuottaa hyvälaatuista säilörehua edullisesti ja ympäristöä säästäen, lypsävien lehmien ja kasvavien hiehojen ravinnoksi. Eläinten tarvitsema väkirehu ostetaan ja pyritään keskimääräistä parempaan keskituotokseen.

Tilan päätuotanto suunnat ovat maidontuotanto. Maidontuotannossa on tavoitteena tuottaa korkealaatuista maitoa Osuuskunta Itämaidon tarpeisiin. Tuottamamme maito jalostetaan pääasiassa juustoksi. Karjassa syntyneet lehmävasikat kasvatetaan tilalla hiehoiksi, Oman karjan uudistamisessa yli jääneet hiehot myydään. Samoin sonnivasikat myydään terneinä välitykseen.

Pentti Lukkarinen raivaamassa peltoa Pentti Lukkarinen raivaamassa uutta peltoa. kuva otettu joskus 1990 luvulla.
   

 Tilan laajentamista rajoittaa peltojen kivisyys ja saatavuus lähietäisyydeltä. Nykyinen tilakoko onkin työllistänyt riittävästi. joten näillä eväillä mennään eteenpäin.  Metsätalous on myös merkittävässä asemassa tilan tuotannossa.