Kotieläintuotantoa harjoittavalla maatilalla riittää toimintaa ympärivuotisesti. Onneksi Suomessa vuodenaikojen vaihtelut tuovat oman rytmityksen tilan toimintaan. Kesällä sadonkasvun ja korjuun aikaan on riittävästi toimintaa. Traktorit päristelevät kiivaasti talouskeskuksen ja peltolohkojen välillä. Laidunaitoja korjataan ja rakennusten kunnossapito ja muut huoltotyöt painottuvat myös lämpimään vuodenaikaan. Usein tunnit käyvät vuorokaudessa vähiin. Talvella kun korjattua satoa syötetään naudoille päästään  vastavuoroisesti helpommalla, vaikka työn sitovuus ja lomien vähyys joskus harmittaakin. Keväällä ja syksyllä paneudutaan tilan metsätalouteen. Eli käytännössä raivaussahan kanssa pusikon kimppuun.

Tilan pelloilla viljellään pääasiassa nurmea. Hyvälaatuinen säilörehu on koko tilan tuotannon perusta. Rehunteon onnistumisella on suuri merkitys tilan talouteen ja eläinten hyvinvointiin. Alla olevasta linkistä voi tutustua tapaan jolla teemme säilörehun

Säilörehu

Tilan päätuotanto suunta on maidontuotanto. Tuotamme maitoa noin 200 000 litraa vuodessa. Tuotannossa on tavoitteena tuottaa korkealaatuista maitoa kohtuullisilla kustannuksilla. Tavoitteeseen pääsemiseksi huomiota kiinnitetään erityisesti lehmien jalostukseen, terveyteen ja hiehojen kasvatukseen.

Työjärjestys Terveydenhuolto Sorkkahoito  
       

 

    Myytävät hiehot

Maatilan hoitoon kuluu nykyään myös erittäin mittava kirjanpito ja toimisto työ. Huomattava osa työajasta kuluu papereiden täyttämiseen, ilmoitusten tekemiseen ja omavalvontaan (eli onko kaikki tehty niin kuin EU-säädökset edellyttää).

Tilan maataloudenliikevaihto koostuu seuraavista osa-alueista

 Tuotot

Maatalouden kustannukset ovat syntyneet seuraavasti

Kustannukset

Maatalouden tuottoa muodostunut seuraavasti

Tulos